Telefon 99 55 45 55

Vannskader

Alfa Skadeservice as foretar nøyaktig kartlegging skadeomfang, som dokumenteres med skisse og måleprotokoll. Vi kan foreslå, og utføre riktige løsninger, basert på skadeomfang og skadelidtes behov. Vi gir pristilbud, og forventet saneringstid før oppstart. Slik at vi våre kunder unngår overraskelser.

Alfa Skadeservice as kan behandle hele skaden. Fra sikring av skadestedet, til oppsuging av vann, kartlegging, riving/tørking og gjenoppbygging. Innbo kan vi behandle på skadestedet, evt. kjøres inn til vårt lager for behandling og lagring.

 imagesCARSPXI5

Fuktskader

Fukt fører med seg en rekke problemer, og kan forårsake både helsemessige og materielle skader. Kjellere, boder, sokkelleiligheter og garasjer er ofte rammet av fuktproblemer. I mange tilfelle er det nesten umulig å oppbevare klær, møbler eller annet utstyr på grunn av fuktighet og muggdannelser. Også nybygg får fuktskader. I byggeprosessen er det viktig å tenke avfukting - ikke oppvarming. Varme fjerner ikke fukt! Et tørt bygg gir det beste grunnlaget for et godt inneklima.

Alfa Skadeservice as kartlegger miljøet og monterer nødvendig avfukting, slik at fuktproblemer elimineres.