Vanlige spørsmål om radon

Radon i inneluften er en stor helserisiko og forårsaker årlig et stort antall tilfeller av lungekreft i Sverige. Radon er en radioaktiv gass som er usynlig for øyet og helt luktfri. For å sikre at man ikke har skadelige nivåer av radon i bomiljøet, må man i første omgang utføre en radonmåling.

Viser målingen lave konsentrasjoner, har man sikret og dokumentert et trygt bomiljø uten høye radonnivåer i inneluften. Viser målingen derimot helseskadelige nivåer over 200 Bq/m3, bør man sørge for en utvidet utredning og måling av eiendommen og sørge for saneringstiltak med riktige metoder og materialer. Ifølge WHO er radon i innemiljøet den nest vanligste årsaken til lungekreft etter røyking.

VANLIGE SPØRSMÅL

» Hvor kommer radon fra?

Radon fra bakken er den vanligste årsaken til radon innendørs. Luften som finnes i bakken, har alltid høyt radoninnhold, fra 5000 til 2 000 000 Bq/m3. Fordi lufttrykket ofte er lavere inne enn ute, kan jordluft suges inn via utettheter i grunnkonstruksjonen. Alle steinbaserte bygningsmaterialer avgir radon, men normalt i svært små mengder. Blå lettbetong, som ble produsert mellom 1929 og 1975, kan derimot forårsake radonkonsentrasjoner på ca. 1000 Bq/m3.                               

» Hva er egentlig radon?

Radon (Rn) er en radioaktiv edelgass som dannes når radium brytes ned. Radium nedbrytes fra uran som forekommer naturlig i bergartene i jordskorpen. Radon finnes naturlig i uteluften, og innholdet ligger vanligvis på konsentrasjoner rundt 2–10 Bq/m3.

» Mistenker at jeg har blå lettbetong i huset, hva skal jeg gjøre?

Alunskiferbasert blå lettbetong, som også kalles blåbetong, Siporex m.m., er den største radonkilden blant alle benyttede byggematerialer. Blå lettbetong, som ble produsert fra 1929 til 1975 på en rekke steder i landet, kan forårsake radonkonsentrasjoner på rundt 1000 Bq/m3. Den enkleste måten å fastslå om man har slik betong i huset, er å måle gammastrålingen fra vegger og bjelkelag. Det gjør man med en gammastrålingsmåler som viser strålingsverdien direkte i µSv/h.

» Hvordan påvirker radon kroppen min?

Radonisotopene nedbrytes spontant til nye aktive grunnstoff, såkalte radondøtre. Når dette radioaktive stoffet nedbrytes, avgis alfastråling med kort rekkevidde og stoppes normalt av hudens hornlag. Men når disse radondøtrene følger med ned i lungene med innåndingsluften, slynges alfastrålingen direkte mot ubeskyttet vev i luftrør og lunger, og dette kan føre til lungekreft. Disse radondøtrene har en stor tilbøyelighet til å feste seg på støv og røykpartikler i inneluften og på andre overflater som vegger og gardiner. Konsentrasjonen av radondøtre i luften blir dermed høyere i støvete og røykfylte rom enn i rene rom ved samme radonkonsentrasjon.

» Hvor farlig er radon for helsen?

Ifølge WHO er radon den nest vanligste årsaken til lungekreft etter røyking, og de estimerer at 3 til 14 % av alle tilfeller av lungekreft skyldes radon. Hvert år dør rundt 400–500 personer i Sverige av lungekreft forårsaket av radon. Det er like mange som omkommer i trafikken i Sverige. I Norden har vi blant de høyeste radonverdiene i verden, og i Sverige finnes det ca. 450 000 boliger der radonkonsentrasjonen overstiger 200 Bq/m3. Sveriges riksdag har derfor satt et innemiljømål om at radonkonsentrasjonen i alle boliger, skoler og barnehager skal være under 200 Bq/m3 innen 2020. I tillegg er grenseverdien for radon også på arbeidsplasser senket til 100 Bq/m3 fra 1. juli 2012.