Radonsanering

Alfa Skadeservice as foretar nøyaktig kartlegging skadeomfang ved radonforurensning. Dette dokumenteres med skisse og måleprotokoll. Vi kan foreslå, og utføre riktige løsninger for radonsanering basert på skadeomfang og skadelidtes behov. Vi gir pristilbud og forventet saneringstid før oppstart, slik at vi våre kunder unngår overraskelser. Vi tilbyr flere løsninger som minsker radonkonsentrasjon i hus.

Vanlige spørsmål om radon

Radonsug RS 100

Effektiv radonsanering, ekstremt god sugeevne og svært lavt lydnivå. For å minske radonkonsentrasjonen i hus må lufttrykket under betongflaten holdes lavere enn i boligen. Fordi hus ofte står på svært kompakte jordmasser, er det nødvendig med et anlegg som har ekstremt stor sugeevne. For å oppnå dette kobles radonsug RS100 til et rørsystem som suger opp en luft-/radonblanding fra luftlommene under betongen.

Smusspartikler som følger med luftstrømmen, fester seg i filteret som er plassert rett innenfor innløpsstussen (filterluken) i RS100. Når luft-/radonblandingen har passert radonsuget, blåses den ut i omgivelsene via en lyddemper.

radon1

TEKNISKE DATA

Luftmengde

80 m3/h

Trykk

20 000 Pa

Lydnivå

45 dB(A)

Tilkoblingseffekt

370 W

Normalt forbruk

200-250 W

Tilkobling

230 V / 50 Hz

Størrelse (lengde x bredde x høyde)

520x350x410 mm

Vekt

22 kg  

Radonsug RS 400

For effektiv sanering av radon, fukt og lukt. Utviklet for radonsanering i bebodde rom med plate på mark eller kjeller/souterreng som ligger på porøse underlag. Passer også svært godt til undertrykksventilasjon av lektede gulv. SVÆRT LAVT ENERGIFORBRUK.

I en vanlig vifte med vekselstrømsmotor, en såkalt AC-vifte, går en stor del av den tilførte energien tapt i form av varme. Viftemotoren i en RS400 er derimot av typen EC-vifte og skaper det magnetiske feltet i motoren ved hjelp av permanentmagneter. Den store fordelen med dette er at energien benyttes til å skape rotasjon og ikke tapsvarme.

radon2

TEKNISKE DATA

Frittblåsende luftmengde

50-370 m3/h

Tilgjengelig trykk

20-500 Pa

Lydnivå

lav

Tilkoblingseffekt

105 W

Normalt forbruk

10-25 W

Tilkobling

230 V / 50 Hz

Størrelse

B 475 x D 445 x H 262 mm

Vekt

21 kg  

CTR 300TT2

Adsorpsjonsavfukter spesialkonstruert for bruk i krypgrunner der det stilles høye krav til robusthet, driftssikkerhet og levetid. En spesialpatentert konstruksjon. CTR 300TT2 sørger for å opprettholde en konstant våtluftsstrøm gjennom rotoren uavhengig av innstillinger, slik at kapasiteten alltid er optimalisert.

Den ekstra luftmengden som oppnås når luftstrømmen ut av grunnen varieres mellom 45 og 130 m3/h, tas fra den inngående prosessluften. Ved hjelp av denne patenterte teknikken gir CTR 300TT2 muligheter for lukt- og radonsanering. Driftskostnadene holdes dermed på et lavt nivå uansett hvor stor luftmengden ut av grunnen er. Krypgrunnsavfukteren CTR 300TT2 er energimessig en overlegen maskin. Krypgrunnsavfukteren styres med HomeVision bestående av en hygrostat som plasseres på et egnet eller særskilt kritisk sted i krypgrunnen, og avfuktingen kan overvåkes og styres via et trådløst kontrollpanel i boligen.

radon3

TEKNISKE DATA

Tørrluftsmengde

200-300 m3/h

Våtluftsmengde

45-130 m3/h

Tilkobling

230 V / 50 Hz

Tilkoblingseffekt

1015 W

Faktisk effekt

ca. 850 W

Prosessluftinntak

Ø 160 mm

Våtluftsutløp

Ø 75 mm

Tørrluftsutløp

Ø 1 x 100 + 2 x 50 mm

Vekt

16 kg

Avfuktingskapasitet ved: 20 °C, 60 % RF

21 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 10 °C, 60 % RF

14 l/døgn

Avfuktingskapasitet ved: 5 °C, 60 % RF

12 l/døgn

Størrelse

høyde 360 mm

Størrelse

bredde 325 mm

Størrelse

Dybde 420 mm