Telefon 99 55 45 55

Oljeskader

En oljeskade kan innbefatte skader med diesel, bensin, parafin, fyringsoljer, smøreoljer, hydraulikkoljer mm. Håndteringen av oljelekkasjer fra innvendige tanker, dagtanker og nedgravde tanker kan være problematisk.

Hvilke tiltak som er nødvendige i forbindelse med utbedring av oljeskader i og omkring bygninger, vil variere avhengig av skadeomfan. Kartlegging av skadeomfang, spredningsreduserende tiltak, oppsamling av oljesøl, bruk av kjemikalier, masseutskiftning i grunnen, utskifting av infiserte innvendige byggematerialer, luktbehandlin, samt behandling av innbo og løsøre er eksempler på hva man kan gjøre.

Grundig sanering viktig

Uansett skadeårsak, er det viktig å få gjennomført . Vi har lang og bred erfaring med oljeskader, både i private hjem og i industriell sammenheng. Løsningene kan ofte variere fra en relativt enkel og lite omfattende kjemisk rensing, eksempelvis fjerning av en dieselflekk, til fjerning av store deler av bygningsmassen for å få fjernet berørt masse.