Telefon 99 55 45 55

Luktproblemer

Det er mange potensielle luktkilder i hus eller bygninger. Det kan dessuten tilkomme lukter fra tilstøtende områder og utenfra. Selve avdekkingen av årsak/ luktkilder kan være vanskelig. Likevel viser det seg alltid å være en logisk grunn til lukten.

Alfa Skadeservice finner frem til luktkilden basert på erfaring og en systematisk fremgangsmåte.