Telefon 99 55 45 55

Fukt i kjeller

Fukt og vannskader er et av de vanligste problemen som rammer en huseier.

Fukt finnes i form av damp, vann eller is. All luft inneholder mere elle mindre damp. Vi kan ikke se dette med det blotte øye før det omgjøres til små vanndråper mot f.eks en overflate av metall eller glass. Fukten i seg selv er ufarlig, men sammen med organsiske materialer som f.eks i en krypkjeller oppstår det ofte problemer i form av muggangrep, soppdannelse og ulike lukter. Fukt fører med seg en rekke problemer, og kan forårsake både helsemessige og materielle skader.

Tørt bygg  = godt inneklima

Kjellere, boder, sokkelleiligheter og garasjer er ofte rammet av fuktproblemer. I mange tilfelle er det nesten umulig å oppbevare klær, møbler eller annet utstyr på grunn av fuktighet og muggdannelser. Også nybygg får fuktskader. I byggeprosessen er det viktig å tenke avfukting - ikke oppvarming. Varme fjerner ikke fukt! Et tørt bygg gir det beste grunnlaget for et godt inneklima.

Alfa Skadeservice as kartlegger miljøet og monterer nødvendig avfukting, slik at fuktproblemer elimineres.