Telefon 99 55 45 55

Brannskader

Ved brann kan store verdier gå tapt. Alfa Skadeservice er eksperter på å redusere tap ved brann. Vi hjelper deg også med å bygge opp igjen etter skaden.

Som en del av arbiedet kartlegger vi skadeomfang, sikrer brannstedet, sanerer bygninger og innbo. Formålet er å få tilbake den aktiviteten som var på stedet før brannen så hurtig som mulig. Vi har mulighet til å ta med innbo til eget lager for behandling og lagring.

Vi kan også opprette defekt- og mangellister og kan bistå ved verdivurderinger.

Alfa Skadeservice leverer tjenester som er preget av lang erfaring, høy kompetanse og effektiv behandling. Alltid til avtalt tid og pris!

 imagesCASXH8GH